Här kan du se hur vi burit oss åt med detta projekt!