I vår självförsörjande kommun kommer vi satsa på passivhus, det är hus som är byggda på ett speciellt sätt för att behålla värmen och energin som redan finns i huset. Husen har lågenergi fönster och dörrar som har lågt u-värde (ingen värme eller kalluft släps varken in eller ut). Isoleringen på huset är betydligt tjockare än hos andra hus både till grunden, tak och väggar. Man kan använda sig av flera olika typer av uppvärmning, vi har valt att använda bergvärme. Denna konstruktion ska användas till både radhus och villor.

Bild på passivhuset

Byggnaderna kommer att vara inspirerade av en byggnad i Singapore som kallas ”The Interlace”, vilket är bostäder som är byggda som klossar snett över varandra.

Bild tagen från: Wikipedia

 I vår kommun kommer husen att vara byggda av trä eftersom att det är ett miljövänligt och förnybart material. användningen av träd kommer att bli stor och då har vi kommit på ett koncept som fungerar så att när man hugger ned ett träd planterar man alltid två nya. Detta är för att vi ska rädda de träden som redan finns och försöka utöka skogen.

Det här är några småpunkter som vi vill ha i våra framtida bostäder:

  • På taken ska vi ha solceller, och på vinterhalvåret tänker vi använda oss av exempelvis vindkraftverk.
  • Vi kommer utesluta element och använda oss av golvvärme, eftersom att det jämnar ut värmen bättre.
  • Det kommer vara krav på Källsortering, lågenergilampor, snålspolande duschmunstycken/kranar, återvinningsstationer vid varje bostadsområde, och våra lokala soptunnor kommer ha olika sorteringsfack.