Vi har tänkt att använda oss utav bergvärme, vindkraftverk, solceller, biomassa och fjärrvärme. Alla dessa energikällor är miljövänliga alternativ och för oss mot en mer hållbar framtid.Vi har exempelvis valt bort fossila bränslen eftersom att det bidrar till växthuseffekten när det förbränns. De energikällorna som valts bidrar inte till växthuseffekten. En annan anledning till att vi valt bort fossila bränslen är för att de kommer att ta slut inom en snar framtid.

Gällande våra Singapore inspirerade byggnader som nämns i fliken ”Bostäder” Så kommer de att ha solceller uppe på taken för att generera ström under de ljusa årstiderna.Vi kommer också att ha vindkraftverk för att solcellerna inte kommer räcka till på vintern (vindkraftverken kommer självklart också att användas året runt)