Jordbruk

Vi har tänkt att utöka utbudet av vegetarisk mat i livsmedelsbutikerna för att fler människor ska välja ett miljövänligare alternativ. Vi är inspirerade av japans idé med att ha växthus på en del av hustaken därför att det ökar närproduktionen så att vi kan utesluta import av livsmedel så gott som möjligt. Vi har även tänkt att äta efter säsong så gott det går. Vi vill använda oss av flera växthus i närheten av livsmedelsbutikerna för att minska på transporterna och importerna av svårtillgängliga råvaror. Jorden som växthusen ska odla med ska komma ifrån invånarnas kompost.

Detta verk är licensierat under en ”Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens”
Bild på växthus i bredvid livsmedelsbutik
Vi ska ha biodlingar i våran stad eftersom att bina i världen minskar, och vi behöver dem för att pollinera våra växter.
Vi har tänkt att använda oss av något som kallas akvaponik i våran stad, det betyder att man odlar fiskar och använder näringen från fiskarnas avföring till att odla växter.

Användning av restprodukter

Alla restauranger i kommunen kommer till största del att använda sig utav matvaror och grönsaker som livsmedelsaffärerna inte får eller vill sälja. Vi kommer att ha en ekologisk bondgård byggd av trä i utkanten av vår kommun för att kunna tillverka ekologiska varor vi gör det bland annat genom att djuren lever på ekologiskt foder. Avföring från bondgårdens djur kan användas som gödsel till odlingarna i kommunen, det gör så att våran kommun slipper använda sig av konstgödsel, vi utesluter även besprutning och andra gifter.

Detta verk är licensierat under en ”Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens”
Bild på en av våra ekologiska bondgårdar