Vi har valt att presentera vårat arbete genom att göra en fysisk modell av vissa små delar av våran självförsörjande kommun. Detta tycker vi är ett bra tillvägagångssätt eftersom att man får en klar och tydlig överblick på hur våran kommun är uppbyggd. Modellen kommer att innehålla bland annat byggnader, grönområden och energiförsörjning.

Till modellen har vi valt att göra en Emaze. Vi väljer att göra en Emaze för att vi tycker att det känns mer kreativt och nyskapande än att göra en Powerpoint. Under projektets gång har vi lagt upp bilder på vårat instagramkonto vid namn ”9D1899”, som ni kan gå in och följa för vår resa till förstapriset.