Vi startade arbetet i mitten av höstterminen. Vi har arbetat med uppgifter gällande projektet för att få bakgrundskunskaper i de olika ämnena. Vi har bland annat arbetat med energi, ekonomi och argumentation. Klassen delades in i mindre grupper som la fokus på olika områden. Efter varje lektion så redovisade alla grupper sina tankar och idéer inför hela klassen för att sedan tillsammans ta gemensamma beslut, på så sätt blev alla delaktiga i projektet.