Den här punkten var den som vi i klassen var mest oense om, men till slut kom vi fram till två olika lösningar vilket den ena är att utesluta bilar helt i kommunen och satsa på andra transportmedel såsom buss, cykel och att promenera. Det kommer att satsas mycket på cykeluthyrningsstationer, på ett flertal ställen för att folk lättare ska kunna transportera sig utan att bidra till giftiga utsläpp. Vi ska sänka kostnaden för att åka kommunalt. Bussarna som ska transportera invånarna ska gå på el. I bussgaragen och på busstationerna ska bussarna kunna laddas.

Andra alternativet är att om det inte skulle gå att utesluta bilar helt så tänker vi att bilarna ska gå på biobränsle (hushållens och jordbrukens avfall) men för att minska bilåkandet i centrum så kommer det att finnas tullar vid varje väg in till Centrum, då man får betala en slags avgift, detta gäller dock inte folk som är rullstolsbundna eller har något annat särskilt behov. Varför vi vill att våra bilar ska drivas av biobränsle är för att vår kommun kommer att innehålla mycket jordbruk, då är det bra med bilar som går på biobränsle eftersom att det minskar utsläpp av giftiga ämnen.