Upphovsrätt

Alla Bilder på denna hemsidan ligger under licensen ”Creative Commons Zero (CC0) license” bortsett från våra egna bilder som ligger under licensen: ”CC by-nd”

”CCO” betyder att vem som helst får använda bilderna hur som helst utan att behöva fråga om eller nämna den som publicerade arbetet (så länge som det är lagligt).

”CC by-nd” som vi har på vara bilder betyder att folk får använda våra bilder fritt för både privatbruk och kommersiellt bruk bortsett från att de inte ändrar eller manipulerar bilderna.

Källor

Vi har fått information och fakta från Wikipedia
Bilder som vi tagit online kommer endast ifrån Pxhere